slide2
Laat je Inspireren
en creëer iets bijzonders
Image is not available
slide2
Laat je Inspireren
en creëer iets bijzonders
Image is not available
previous arrow
next arrow

Privacy beleid

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van onze website en het bewust in te vullen van een contact- of boekingsformulier of het achterlaten van een reactie op ons gastenboek, ga je automatisch akkoord met onderstaande privacyverklaring.

Wie zijn we

Deco&Events
Marsweg 1
7794RK Rheeze
www.deco-events.nl
Contact:
02529-451222 of info@deco-events.nl

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat we jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring.
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen.
  • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle gegevens. Wat wij verwerken is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website jij kiest te gebruiken.

Reacties op ons gastenboek achterlaten

Als je een reacties achterlaat op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook jouw IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: www.automattic.com/privacy/. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.
Nadat je reactie in ons gastenboek is goedgekeurd, is deze reactie publiekelijk zichtbaar.

Media

Als je afbeeldingen naar de site of via de email upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en deze locatiegegevens inzien.
Alle afbeeldingen die wij op deze site gebruiken, zijn vanaf 25 mei 2018 goedgekeurd door de personen zelf. Wij plaatsen geen foto`s zonder jouw toestemming.

Contactformulieren en boekingsformulieren

Wanneer je een contactformulier of een boekingsformulier invult, verzamelen wij de data getoond in het formulier voor een of meer van de volgende doeleinden:

  • om jouw aanvraag te kunnen verwerken en je te informeren over het verloop ervan.
  • om jouw vraag te kunnen beantwoorden en je daarmee te benaderen.
  • om een factuur te kunnen sturen met jouw adresgegevens

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten.

Wanneer we jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij eronder meer voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook worden jouw gegevens verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres, telefoonnummer en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Alle gegevens die via contactformulieren of boekingsformulieren door ons worden ontvangen, bewaren we niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een reacties hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage van je gegevens, je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN en jou pasfoto af te schermen. Bij een telefonische aanvraag, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat we jou verzoek in behandeling kunnen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte te brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jou persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018

Lees meer:
Algemene voorwaarden

Share This